Ce oferim?

  1. Programe de studii universitare de licenţă şi masterat din diverse domenii: ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice;
  2. Un corp profesoral valoros, alcătuit din peste 75 cadre didactice pasionate de profesia de dascăl, ce au o pregătire profesională temeinică şi o activitate de cercetare intensă, racordată la ultimele noutăţi din domeniul teoriei şi practicii de specialitate, în consens cu tendinţele progresului tehnico-ştiinţific;
  3. Personal didactic auxiliar dedicați profesiei, care asigură bună deșfăsurare a activității didactice și de cercetare.
  4. Cooperări internaționale, prin acorduri bilaterale, ERASMUS și Non-ERASMUS.

 

Universitatea din Craiova este afiliată la: